مقالات همستر

تفاوت همستر نر و ماده

تفاوت همستر نر و ماده (differences between male and female in hamsters)

بین همسترهای نر و ماده تفاوت هایی وجود دارد.
این تفاوت در اندام های جنسی و وزن و سایر مشخصه ها نیز وجود دارد.

وزن همسترهای نر معمولا ۵ تا ۱۵ درصد بیشتر از جنس ماده است.

رنگ همستر های نر در بعضی موارد روشن تر از جنس ماده میباشد.
ولی عموما رنگ همسترهای نر و ماده باهم تفاوتی ندارد.

در همستر سوری نوع مو بلند، همستر نر دارای موهای بلند تر است.

فاصله بین مقعد و اندام جنسی در همسترهای نر بیشتر از جنس ماده است و در جنس ماده این فاصله کمتر است.
ویرجین یا عدم برقراری رابطه جنسی در همسترهای ماده کاملا مشخص میشود.
کمی پایین تر از اندام جنسی جنس ماده، قسمت تیره رنگی وجود دارد، در صورت عدم جفتگیری ‌و زایمان این قسمت مشهود میباشد.
این رنگ تیره یا بنفش درصورت جفتگیری ازبین میرود.

بیضه در همسترهای سوری نر کاملا مشهود است و دو بیضه در قسمت تهتانی و زیر شکم با موهای کم پشت کاملا مشخص میباشد.
بیضه در همسترهای دورف زیاد مشخص نیست و حجم و ابعاد کوچکتری دارند و در فصول گرم و یا هوای گرم، بیضه ها کم مو میشوند.

همستر نر فاقد پستان بوده و فقط جنس ماده دارای پستان میباشد.
همسترهای سوری ماده ۶ جفت یا ۱۲ عدد پستان و همسترهای دورف ماده ۴ جفت یا ۸ عدد پستان دارند.

همسترهای سوری جنس نر و ماده در دو ماهگی به بلوغ جنسی میرسند.
همسترهای جانگارین در ۳ ماهگی، کمبل ها در ۴ ماهگی و ربروسکی در ۵ ماهگی به بلوغ جنسی میرسند.

غدد بو یا علامتگذاری در همسترهای سوری، دو عدد و هر یک در قسمت تهتانی بدن و بالای کشاله ران قرار دارند که به رنگ قهوه ای پررنگ هستند.
در جنس ماده غدد ایجاد بوی جنسی نیز وجود دارد که در اندام جنسی قرار دارد.

غدد بو یا علامتگذاری در همستر های دورف چه جنس نر و چه جنس ماده دقیقا زیر بدن و وسط شکم قرار دارد.
این قسمت با به هم پیوستن موهای همستر و رنگ زرد کاملا مشخص است.
در جنس نر رنگ زرد بیشتری در این ناحیه مشاهده میشود.

طول شیرخوارگی همسترهای سوری ۱۴ و همستر جانگارین ۱۸ و کمبل و ربروسکی ۲۱ روز است.
همسترها معمولا از ۱۰ روزگی در کنار شیر، غذا هم میخورند.

همسترهای ماده خونریزی ناشی از دوران قاعدگی ندارند.
ترشحات واژینال تنها در همسترهای سوری ماده اتفاق میافتد.
این ترشحات سفید رنگ بوده و بوی خاصی دارد.

چرخه فحلی در همسترهای سوری و همسترهای دورف کاملا متفاوت است.

چرخه فحلی در همسترهای سوری ۴ روز طول میکشد و تنها ۱۲ ساعت برای جفتگیری زمان دارد.

۱۲ ساعت اولیه روز اول، ماده از لحاظ جنسی بی میل است.
۱۲ ساعت بعدی روز اول، جنس ماده از لحاظ جنسی آماده و خواستار جفتگیری است.
این مدت همان مدت جفتگیری است که همستر ماده پذیرای جفتگیری میباشد.
در روز دوم بطور کلی جنس ماده از لحاظ جنسی بی میل است.
در ۱۲ ساعت ثانویه روز دوم، همستر ماده ترشحات مایع سفید رنگی از ناحیه واژینال از خود خارج میکند.
در روز سوم این ترشحات با غلظت بیشتر ادامه پیدا میکند و در پایان روز سوم پایان می یابد.
در روز چهارم همستر ماده به طور کلی از لحاظ جنسی بی میل است.
درصورت عدم جفتگیری موفق، این سیکل دوباره تکرار میشود.

در صورت نبود جنس نر در محیط زندگی جنس ماده، نه فقط در یک محل بلکه در یک اتاق که بوی یکدیگر را حس کنند، جنس ماده ترشحات وژینال و بوی خاص جفتگیری را نخواهد داشت.

صدای جفتگیری همسترهای سوری صدای بخصوصی است که هر دو جنس نر و ماده درصورتی که در قفس های جداگانه در یک اتاق نگهداری شوند، این صدا را تولید میکنند.

این امکان وجود دارد همستر ماده در روزهایی که اماده جفتگیری نیست و بی میل است، با جنس نر دعوا کند و یا بالعکس.
بعد از جفتگیری، همستر ماده در گوشه ای جداگانه و بدور از همستر نر میخوابد.
موقع زایمان، همستر ماده معمولا پرخاشگر شده و به جنس نر حمله میکند.

مطالب بالا تنها و تنها در مورد همستر سوری است.
سیکل فحلی همسترهای دورف کاملا متفاوت میباشد و این سیکل و دوره در همستر جانگارین کمی شبیه به همستر سوری است.
در مورد سیکل فحلی همستر کمبل و ربروسکی همچنین به دلیل انحصاری بودن، مطالبی قرار نخواد گرفت.

همچنین به سوالات مربوط به نحوه تکثیر و پرورش به هیچ عنوان پاسخ داده نخواد شد.

تفاوتی بین همستر نر و ماده در رفتار آنها با صاحبان خود و همچنین میزان فعالیت آنها وجود ندارد و در این زمینه مشترک هستند.

دیدگاهتان را بنویسید