مقالات همستر

ظرف غذا همستر

ظرف غذا همستر (hamster food bowl)

فراهم کردن یک ظرف غذای مناسب برای همستر، برای ریختن غذا متناسب با نوع همستر، ضروری است.

ظرف غذای مناسب باعث جلوگیری از اسراف غذا و جلوگیری از مخلوط شدن غذا با بستر آلوده و پوشال میشود.

ظرف غذا باید غیر قابل جویدن و بدون لبه باشد که بهترین نوع ظرف غذا سرامیکی و از جنس سرامیک است.

همچنین ظرف غذا باید دارای دهانه گِرد و دایره ای شکل و کوچک و ارتفاع مناسب باشد تا همستر نه بتواند کل بدن خود را وارد ظرف غذا کند و نه بتواند آن را بِجَوَد.

ظروف شیشه ای لبه دار و پلاستیکی به علت امکان جویدن توسط همستر، مناسب نمیباشند.

دیدگاهتان را بنویسید