مقالات همستر

علم پرورش

علم پرورش (Breeding Science)

پرورش هر گونه حیوانی و یا گیاهی بطور استاندارد ملزم به دانستن علم پایه ژنتیک و دانستن مشخصات کامل آن نوع میباشد. بنابراین علم پرورش مهمترین عامل در پرورش حیوانات باکیفیت میباشد.

 

متاسفانه در ایران هیچ گونه حیوان خانگی بصورت تخصصی پرورش پیدا نمیکند.
سند و تایید این حرف، تفاوت آشکار در ظاهر و‌ رفتار و شکل و رنگ حیوانات پرورش یافته در کشورهایی که بصورت تخصصی اقدام به پرورش میکنند با حیوانات پرورش یافته در ایران است.

backyard breeder
بکیارد بریدر یا به اصطلاح توله کِش ها در ایران با پرورش بدون حساب و کتاب و صرف انداختن جنس نر و ماده در کنار هم اقدام به توله کِشی میکنند.
این افراد نه تنها از دانستن علوم اولیه محروم هستند، بلکه با پرورش در محیط غیربهداشتی و استفاده از پوشال بستر و غذاهای بی‌کیفیت و عدم رعایت استاندارهای نگهداری لازم، زمینه ساز بروز بیماریهایی نذیر قارچ و جَرَب و دیگر بیماری ها در حیوان با قابلیت سرایت به انسان هستند.
حاصل این اقدام باعث پرورش حیواناتی با ظاهر و قیافه و رنگ و پوشش نامناسب و از همه مهمتر حیواناتی با بیماری های پیش زمینه ارثی و پرخاشگر میشود.

امروزه علم اثبات کرده که بیش از ۸۰ درصد بیماری ها دارای پیش زمینه ارثی بوده و تنها بعضی از بیماری ها بسته به شرایط محیطی مثل تغذیه و هوا و محیط زندگی تشدید میشوند و بروز پیدا میکنند.
بنابراین تاثیر علم بر این موضوع غیر قابل چشم‌ پوشی است.

حتی در انسان خلقیات و رفتار هم برآیند رفتار پدر و مادر است و بصورت ارثی با تقسیم مایوز به فرزندان انتقال پیدا میکند، منتها انسان دارای اختیار است و میتواند این امر ارثی را تا اندازه ای تغییر دهد.

برای مثال در انسان ها میتوان به استاد بزرگ آواز ایران استاد محمدرضا شجریان نام برد که فرزند ایشان جناب همایون شجریان این آلیل ژنومی آواز خوش را از پدر بزرگوار خود به ارث برده اند.

متاسفانه در ایران هیچ نذارتی از سازمانهایی مثل سازمان دامپزشکی و ارگان های مسئول نسبت به بازرسی و تایید صلاحیت نوع پرورش و شرایط و محیط پرورش حیوانات خانگی وجود ندارد.
و همینطور عدم اطلاع کافی خریداران و تحقیق نکردن آنها در مورد حیوانات خانگی و نبود منابع علمی مورد تایید، به بد شدن این اوضاع نابسمان افزوده است.
نتیجه این اتفاقات افزوده شدن روز افزون توله کِش ها و تولید حیوانات بی کیفیت و از همه مهمتر بیمار و شرایط بد نگهداری آنها شده است.

دلیل این تاکیدات تاثیر بسزای علم ژنتیک در زندگی و پرورش حیوان های با کیفیت از لحاظ رفتاری و ظاهری میباشد.

مقوله علم ژنتیک بسیار پیچیده بوده و همینطور دانستن آلیل های غالب و مغلوب هر گونه حیوان به این پیچیدگی می‌افزاید.

درواقع پرورش یک گونه حیوان تخصص به حساب می‌آید و کاملا علمی بوده و توله کِشی از جنس نر و ماده نیست.

این مجموعه با اشراف کامل بر علم ژنتیک و دانستن مشخصات ژنومی گونه های در حال پرورش اقدام به پرورش مینماید.
کیفیت ظاهری و رفتاری حیوانات پرورش یافته در مجموعه قابل مقایسه با تمامی پرورشدهنگان نیست.
و به جرات میتوان گفت تنها مجموعه ای که بر پایه علم ژنتیک با تجربه و تبحر علمی و با حفظ شرایط کاملا بهداشتی، اقدام به تکثیر و اصلاح حیوانات مینماید، مجموعه NiNiPet میباشد.

بدلیل زیاد بودن مطالب علم ژنتیک، و شناخت ژنوم انواع همستر و همچنین انحصاری بودن آن، امکان قرار دادن همه مطالب وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید