مقالات همستر

لانه و هایدباکس همستر

لانه و هایدباکس همستر (hamster nest and hide box)

همسترها برای استراحت گوشه های تاریک و مسقف و تنگ را انتخاب میکنند.
انتخاب این مکان ها در غریزه آنها نهفته است.
وجود یک لانه که ابعاد کوچکی داشته باشد تا همستر بتواند داخل آن قرار گیرد و همچنین مانع عبور نور شود، تاثیر زیادی بر رفع استرس همستر و احساس امنیت آن میگذارد.

بهترتین لانه ها، لانه های جنس پلاستیکی غیر قابل جویدن هستند.

استفاده از لانه های چوبی و سفالی و پارچه ای و فلزی به هیچ عنوان مناسب نیست.
دلیل آن، جذب ادرار در منافذ چوب و سفال و پارچه، و عدم از بین رفتن آن حتی با شست و شوی آنهاست.
همچنین فلزات به دلیل اکسید شدن و همینطور رسانایی دما، گزینه مناسبی برای انتخاب به عنوان لانه نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید