استیک ورسلاگا کریسپی برای جوندگان و خرگوش Versele-laga sticks

برای قیمت تماس بگیرید

Versele-Laga 🇧🇪
تشویقی کریسپی استیکس بار ورسله لاگا
crispy sticks bar
محصول بلژیک
در وزن های 110 و 140 گرمی