توالت سه گوش خرگوش و خوکچه

تومان۷۵.۰۰۰

لیتِر باکس یا ظرف ادرار خرگوش و خوکچه
دارای توری جدا شونده برای جلوگیری از تماس مستقیم حیوانات با فضولات