سنگ نمک مخصوص جوندگان نابی

برای قیمت تماس بگیرید

سنگ نمک نابی مخصوص جوندگان

Nobby Salt Lick Stone Heart with Holder

با پایه نگهدارنده در دو وزن 50 و 84 گرمی