علوفه ساده پادوان Padovan Fieno-hay

برای قیمت تماس بگیرید

Padovan it
یونجه کوهی پادوان
Fieno-hay Padovan
محصول ایتالیا
ترکیبات:
علوفه میدو (meadow)
محتوای تحلیلی: درصد
فیبر: 28
پروتئین: 8
چربی: 2
رطوبت: 8
خاکستر خام: 7
وزن: 1kg