علوفه پادوان با گل بابونه fieno-hay With chamomile

تومان۸۵.۰۰۰

Padovan it
یونجه کوهی پادوان
Alpine hay
محصول ایتالیا
ترکیبات:
گونه ها ی مختلف علوفه کوهی
محتوای تحلیلی: درصد
فیبر: 28
پروتئین: 8
چربی: 2
رطوبت: 8
خاکستر خام: 7
وزن: 700g

ناموجود