غذا خرگوش منیتوبا مای ربیت لایف manitoba rabbit my rabbit life

برای قیمت تماس بگیرید

این محصول بصورت مخلوطی از پلت های ترد و نیمه ترد بهمراه علوفه و هویج تهیه و تولید شده است.

این محصول فاقد غلات و فاقد دانه های روغنی و فاقد میوه های با قند بالا میباشد.

میزان مصرف ۷۰ الی ۱۵۰ گرم بصورت روزانه.