غذا خرگوش منیتوبا مای ربیت کامپلت manitoba rabbit my rabbit complete

برای قیمت تماس بگیرید

این محصول بصورت مخلوطی از پلت های ترد و سفت تهیه و تولید شده است.

این محصول فاقد غلات و فاقد دانه های روغنی و فاقد میوه های با قند بالا میباشد.

میزان مصرف ۷۰ الی ۱۵۰ گرم بصورت روزانه.