غذا خرگوش منیتوبا مونلو پلت پرو manitoba rabbit monello pellet pro

برای قیمت تماس بگیرید

این محصول بصورت پلت نیمه ترد تهیه و تولید شده است.

بدون غلات

حاوی ویتامین های اضافه شده مورد نیاز خرگوش

میزان مصرف بین ۲۰ الی ۵۰ گرم روزانه در کنار غذای اصلی