غذا همستر منیتوبا manitoba hamster food

برای قیمت تماس بگیرید

این محصول بصورت آجیلی و ترکیبی از غلات و دانه های روغنی و غیر روغنی و پلت های سفت و ترد تهیه و تولید شده است.

میزان مصرف بین ۱۰ الی ۲۰ گرم برای همسترهای سوری.