کنسرو کیتن شایر با طعم ماهی تن پته 90 گرم

تومان۲۸.۰۰۰