توالت سه گوش خرگوش و خوکچه

تومان75,000

لیتِر باکس یا ظرف ادرار خرگوش و خوکچه
دارای توری جدا شونده برای جلوگیری از تماس مستقیم حیوانات با فضولات
پاک کردن
توالت سه گوش خرگوش و خوکچه