توالت سه گوش خرگوش و خوکچه سایز بزرگ

تومان87,000

لیتِر باکس یا ظرف ادرار خرگوش و خوکچه
دارای توری جدا شونده برای جلوگیری از تماس مستقیم حیوانات با فضولات
پاک کردن
توالت سه گوش خرگوش سایز بزرگ
توالت سه گوش خرگوش و خوکچه سایز بزرگ