توپ همستر کارنو

تومان65,000تومان90,000

CARNO🇨🇳
گوی یا توپ همستر کارنو
برای قرار دادن همستر داخل توپ و آزاد گذاشتن همستر داخل منزل
ابعاد:
قطر ۱۱.۵ مناسب همسترهای دورف
ربروسکی
قطر ۱۴.۵ مناسب همستر کمپبل و جانگارین
پاک کردن
توپ همستر کارنو رنگ صورتی
توپ همستر کارنو